Wat is zelfredzaamheid?

Letterlijk betekent zelfredzaamheid: jezelf kunnen redden. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.

Bij zelfredzaamheid kan een onderscheid gemaakt worden in:

De ‘grote’ zelfredzaamheid: de eigen regie over gezondheid en ziekte. Centraal staat wat heeft u nodig om zo gelukkig mogelijk te zijn?

De ‘kleine’ zelfredzaamheid: het kunnen uitvoeren van praktische handelingen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Bij zelfredzaamheid gaat het om de volgende levensterreinen:

$

dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten)

$

lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren

$

sociaal netwerk

$

woonsituatie

$

algemene dagelijkse levensverrichtingen

$

mobiliteit

$

financiën

Samenredzaamheid

Zelfredzaamheid gaat ook om het vermogen van mensen om zich zoveel mogelijk te redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers. Dit noemen we ‘samenredzaamheid’.

Hoe pakt u dit aan?

Om uw zelfredzaamheid te versterken, dan wel te behouden is het van belang de volgende drie stappen continu in acht te nemen:

1.

Kijk naar uzelf wat u als persoon wilt: wilt u zelfredzaam zijn? En wat doet u daar zelf voor? Denk bijvoorbeeld aan het werken aan een gezonde leefstijl met bewegen.

2.

Kijk naar uw mogelijkheden (en NIET naar uw beperkingen!) en benut deze: wat zijn uw sociale, financiële, fysieke en cognitieve mogelijkheden? Wat kan u zelf en wat kan er versterkt worden? Een voorbeeld hierbij is: weer zelf opstaan en naar het toilet gaan. Hoe past u zich aan uw mogelijkheden?

3.

Kijk naar uw omgeving en maak daar gebruik van: in hoeverre is uw sociale omgeving beschikbaar om u te helpen ? Denk bijvoorbeeld aan uw buren, familie, vrienden en vrijwilligers. Is uw woning veilig genoeg? Zijn er woningaanpassingen of hulpmiddelen nodig die uw zelfredzaamheid kunnen versterken en/of behouden?

Werken aan zelfredzaamheid

Werken aan zelfredzaamheid kan erop gericht zijn problemen met zelfredzaamheid te voorkomen, te herstellen of de mate van zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. Ofwel jezelf kunnen redden op alle levensterreinen. Dat is wat mensen het liefste willen. En wat mensen in de toekomst ook steeds meer moeten.

ZorgMee heeft ook medewerkers in dienst die gericht zijn op gespecialiseerde zorgverlening thuis: betrokken mensen met veel kennis van zaken en alle aandacht voor mensen. Je verricht verzorgende en verpleegkundige werkzaamheden in de thuisomgeving van de cliënt, gericht op in stand houden, verbeteren en stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Wil jij graag zelfstandig met collega’s de zorg regelen in jouw wijk of buurt? Dan is de wijkzorg zeker iets voor jou! Voor interesse kunt u ons e-mailen naar [email protected] U kunt online uw sollicitatie doen en uiteraard kunt u bij ons terecht voor overige vragen.

Zelfredzaamheidsdoelen stellen

Bepaal voor jezelf concrete doelen en bespreek deze met u mantelzorger, vrijwilliger en of verzorgende /(wijk)verpleegkundige .

Vragen bij het bepalen van de doelen kunnen zijn:

$

Wat wilt u en hoe gemotiveerd bent u?

$

Wat kunt u zelf?

$

Wat kan uw omgeving voor u betekenen?

Voorbeelden van concrete doelen kunnen zijn:

$

Mobiliteit: zelfstandig ergens kunnen komen, weer zelf met de bus kunnen, beter in huis uit de voeten kunnen, langer kunnen lopen.

$

Sociaal leven: meer contacten krijgen, iets zinvols doen.

$

Psychisch functioneren: meer zelfvertrouwen en/of meer structuur krijgen.

$

Alledaagse vaardigheden (ADL): weer zelfstandig dingen kunnen doen, zoals in het huishouden, metchet eten, zelf wassen, aankleden, uitkleden, kousen aantrekken, douchen, boodschappen doen.

$

Lichamelijk functioneren: zelf leren spuiten of een stoma verzorgen.

Om de gemaakte zelfredzaamheidsdoelen te realiseren is het belangrijk dat u oefent door zelf veel te proberen. Het gaat erom dat u dingen regelmatig doet, zodat het ‘normaler’ wordt.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden bij ZorgMee? Verzend dan onderstaand formulier en wij maken zo spoedig mogelijk een afspraak met u.