Wie zijn wij

ZorgMee is een groeiende thuiszorgorganisatie met als werkgebied Amsterdam en omgeving. ZorgMee biedt thuiszorg aan mensen die door ouderdom, ziekte of handicap (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf en hun woning te zorgen.

Onze zorgverlening gaat uit van de behoefte van de cliënt.  Wij richten ons op het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid en waar mogelijk, herstel. Onze zorgverlening kan worden ingezet voor korte of lange tijd, op elk moment van de week. Er is altijd een professionele hulpverlener direct beschikbaar!

Missie

ZorgMee stimuleert de gezondheid en zelfredzaamheid van alle cliënten. Met gedrevenheid en professionaliteit moedigen wij jong en oud aan om het beste uit hun leven te halen. Tevens staan wij voor een tevreden zorgvrager die – ondanks beperkingen – in staat is om zijn levensstijl te behouden en zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen. Wij bouwen met de zorgvrager een kwalitatieve vertrouwensrelatie op, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect en empathie.

Visie

ZorgMee heeft een unieke manier van denken en werken. Wij stellen namelijk de zelfredzaamheid van de zorgvrager centraal. We focussen op de mogelijkheden voor de zorgvrager, en niet op zijn beperkingen. Het doel is immers het versterken of behouden van de eigen zelfstandigheid. Daarbij is het belangrijk dat wij als professionals voortdurend in gesprek zijn met de zorgvrager en zijn sociale netwerk over de benodigde ondersteuning, en wie welke bijdrage daaraan levert. Door versterking van de zelfredzaamheid kan eventuele zorg en anders de intensivering van zorg worden uitgesteld. Hierdoor kunnen ook in de toekomst de stijgende kosten van langdurige zorg betaalbaar blijven.

Waar Zorgmee voor staat

U bent uniek

Indien u een noodzaak voelt is de begeleiding naar thuiszorg essentieel. Uw aanvraag is in veel gevallen uniek

Uw leven staat voorop

U bent uniek in uw manier van leven. ZorgMee zal u vragen naar uw wensen en daarop de focus leggen.

Multicultureel & integratie

Wij houden van diversiteit in afkomst en levensovertuiging. Sociale integratie is essentieel voor een fijn sociaal leven.