Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Om uw privacy te waarborgen, heeft ZorgMee een privacyreglement opgesteld. Hierin staat onder meer vermeld welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan.

Gegevensverwerking en -verstrekking

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en de financiering ervan worden vastgelegd. Voorts worden gegevens geregistreerd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Uitsluitend medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens.

Gegevens worden enkel verstrekt aan andere hulpverleners als ze bijdragen aan een goede zorgverlening. Ook kan ZorgMee informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Bovendien mogen op aanvraag gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen zullen wij vooraf uw schriftelijke toestemming vragen.

Uw dossier

Als zorgaanvrager heeft u recht op inzage in uw dossier. U kunt opvragen welke gegevens geregistreerd zijn, en u heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke informatie aan bepaalde partijen is verstrekt. Bent u van mening dat ZorgMee het privacyreglement niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen via [email protected] o.v.v. Privacyklacht.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over het privacyreglement van ZorgMee.

Klik hier: Privacyreglement van ZorgMee