De ZorgMee cliëntenraad

ZorgMee is bezig met de oprichting van een eigen cliëntenraad die vier keer per jaar gaat vergaderen. Deze raad behartigt de belangen van al onze zorgvragers.

De leden ontvangen zelf zorg van ZorgMee of hebben een zorgbehoevend familielid, waardoor zij hun specifieke ervaringen kunnen delen. Ze worden geselecteerd op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) cliëntengroepen. De cliëntenraad is dan ook een goed klankbord voor de wensen en behoeften van onze zorgvragers. De cliëntenraad brengt gericht advies uit aan de Raad van Bestuur van ZorgMee. Op deze manier kunnen wij als zorgorganisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die onze zorgvragers bezighouden.

Hoe de cliëntenraad precies te werk gaat, staat beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz.). 

De cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van onze zorgvragers. Bent u een cliënt, mantelzorgers en/of ex cliënt? Dan nodigen wij u van harte uit om deel uit te maken van de cliëntenraad. Deze wordt momenteel nog opgericht. 

Wilt u meer deelnemen aan de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op.

Stuur daarvoor uw motivatiebrief per post naar:

Cliëntenraad ZorgMee
Willem de Zwijgerlaan 350-2H
1055 RD Amsterdam

Dat kan ook per e-mail: