De ZorgMee cliëntenraad

ZorgMee heeft een eigen cliëntenraad die vier keer per jaar vergadert. Deze raad behartigt de belangen van al onze zorgvragers.

De leden ontvangen zelf zorg van ZorgMee of hebben een zorgbehoevend familielid, waardoor zij hun specifieke ervaringen kunnen delen. Ze worden geselecteerd op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) cliëntengroepen. De cliëntenraad is dan ook een goed klankbord voor de wensen en behoeften van onze zorgvragers. De raad brengt gericht advies uit aan de Raad van Bestuur van ZorgMee. Op deze manier kunnen wij als zorgorganisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die onze zorgvragers bezighouden.

Hoe de cliëntenraad precies te werk gaat, staat beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz.). 

De cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van onze zorgvragers. U kunt contact opnemen met de cliëntenraad van ZorgMee als u suggesties of adviezen heeft ter verbetering van de zorgkwaliteit.

Interesse in de cliëntenraad?

Bent u geïnteresseerd in de cliëntenraad van ZorgMee? Stuur dan een motivatiebrief naar:

Cliëntenraad ZorgMee
Willem de Zwijgerlaan 350-II
1055 RD Amsterdam 

U kunt ook een mail sturen naar: