Handreikingen en Tips

Evalueer regelmatig met uw mantelzorger, vrijwilliger en of verzorgende / (wijk)verpleegkundige of het lukt om de gestelde doelen te realiseren. Plan evaluaties in en doe het wanneer het nodig is.

Evalueer regelmatig

Om uw eigen zelfredzaamheid of dat van uw zorgebehoevende familielid te stimuleren, is het raadzaam om regelmatig met uw vrijwilliger, verzorgende of (wijk)verpleegkundige te evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn. Plan evaluatiemomenten in waarbij u ingaat op de volgende vragen:

$

Zijn de doelen (deels) gehaald?

$

Kan de hulp/zorg verminderd of gestopt worden?

$

Hoe kunnen we de doelen bijstellen?

Ga na wat u zelf kunt doen en wat uw omgeving (buren, familie, vrienden etc.) voor u kunnen betekenen.

Handreikingen

Hieronder volgt een aantal handreikingen met praktische handvatten, instrumenten en voorlichtingsmateriaal ter bevordering van uw zelfredzaamheid.

Goedgebruik.nl

Op de website Goedgebruik.nl is veel informatie te vinden over hoe hulpmiddelen en technologie de zelfredzaamheid bevorderen. Een keuzehulp helpt je bij het vinden van de juiste hulpmiddelen. Ook zijn hier praktijkgerichte instructiefilmpjes te vinden, die je leren om zo veel mogelijk zelf te doen.

http://www.goedgebruik.nl

Hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelenwijzer.nl helpt je zoeken naar de juiste hulpmiddelen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten. Deze handige website bevat objectieve informatie over bijna 10.000 hulpmiddelen. Je kunt hulpmiddelen vinden voor: mobiliteit, huishouden, verzorging, woning, communicatie en ontspanning.

 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers door tijdrovende regeltaken voor de zorgvrager over te nemen. Hij of zij denkt mee hoe u al die taken met uw eigen werk en verplichtingen kunt combineren zodat u ook nog tijd overhoudt voor sociale contacten en ontspanning. Meer informatie hierover vindt u bij MantelzorgNL.

Jonge mantelzorgers

Ook (heel) jonge mensen kunnen mantelzorger zijn. Zij verzorgen bijvoorbeeld een ouder, broer of zus. Het Nederlands Jeugdinstituut (https://www.nji.nl/) adviseert over kinderen die zorgen voor hun zieke ouders.

Over ons

020 244 2828

Willem de Zwijgerlaan 350, Etage 2, 1055 RD Amsterdam